Fem kulturtips til deg med utenlandske arbeidstakere

solar technicians installing solar panels
Photo by Los Muertos Crew on Pexels.com

Mange arbeidsgivere har trolig opplevd at det ikke alltid er like enkelt å ha på lag mennesker med ulike kulturer. Noen ganger kan det til og med være lett å misforstå hverandre når man snakker samme språk, og er født og oppvokst i samme land. Det blir ikke lettere når kommunikasjonen føres på et annet språk, eller med tolk.

I tillegg, er det ikke uvanlig at migranter ikke kjenner til de innforståtte verdiene i det norske arbeidsmiljøet, noe som kan skape forvirring.

Gründer Gabriela Sirbu veileder utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere om kulturelle utfordringer som kan oppstå på en arbeidsplass. I denne artikkelen deler hun fem tips du burde kjenne til som arbeidsgiver når du skal legge til rette for rask innføring i kultur.

Klikk her for å lese artikelen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.