Hva er nøkkelen til Norge?

Vet du hva er nøkkelen til Norge? Er det språk? Kultur? Venner?

I denne youtube video har jeg hatt en samtale med Annelén Takita som er norsklæreren fra Norsksonen.

Annelén deler sine erfaringer som norsklærer, og jeg deler mine erfaringer som innvandrer i Norge. Vi snakker om hva mange misforstår om norsk kultur, og hva nordmenn mener med nettverk. Vi gir tips and triks om hvordan man lærer språket og hva som skal til for å bli god i norsk. Vi nevner også noen av de verdiene nordmenn holder høyest.

Klikk her for å se video.

Om du vil motta min nyhets brev på norsk kan du melde deg på ved å klikke her.

Annelén finner du her.

Beste hilsen fra

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.