HR-PODDEN om arbeidsinnvandring

white dandelion flower shallow focus photography
white dandelion flower shallow focus photography
Photo by Nita on Pexels.com

Mange virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft og arbeidsinnvandringen har økt jevnt og trutt etter grensene åpnet opp igjen etter pandemien. I dagens arbeidsmarked er vi heldige som fortsatt har noe arbeidsinnvandring, og det kan være mange årsaker til at noen med en annen nasjonal bakgrunn velger å bo og jobbe i Norge. 

Vi vet at det kan være vanskelig å få seg jobb i Norge hvis du er ny i landet vårt og spesielt hvis du ikke snakker norsk språk. Men det er mange flere utfordringer enn språk når du skal begynne å jobbe i et nytt land. Det er aldri enkelt å være ny på jobben, men hvis du i tillegg er ny til norsk kultur og arbeidsliv, så øker kompleksiteten betraktelig. 

I denne episoden, sammen med Anne Lise Heide, tar vi for oss kulturelt mangfold på jobben og ser på hva som kan være kritiske suksessfaktorer på din arbeidsplass hvis dere har arbeidstakere med en annen kulturell bakgrunn.

Nøkkelen til å lykkes med mangfold og inkludering ligger i kunnskap, og i denne podcasten vil du få innsikt i hva som kan være ulogisk og vanskelig å forstå for utenlandske arbeidstakere, slik at din virksomhet kan tilby bedre og smartere onboardingprogrammer, og kanskje også litt bedre ledelse for mennesker som skal lære seg å manøvrere i norsk arbeidsliv. 

Her er lenke til HR-poden.

Hvis du er nysgjering på mer, kan du også bestille boken min her.

Fem kulturtips til deg med utenlandske arbeidstakere

solar technicians installing solar panels
solar technicians installing solar panels
Photo by Los Muertos Crew on Pexels.com

Mange arbeidsgivere har trolig opplevd at det ikke alltid er like enkelt å ha på lag mennesker med ulike kulturer. Noen ganger kan det til og med være lett å misforstå hverandre når man snakker samme språk, og er født og oppvokst i samme land. Det blir ikke lettere når kommunikasjonen føres på et annet språk, eller med tolk.

I tillegg, er det ikke uvanlig at migranter ikke kjenner til de innforståtte verdiene i det norske arbeidsmiljøet, noe som kan skape forvirring.

Gründer Gabriela Sirbu veileder utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere om kulturelle utfordringer som kan oppstå på en arbeidsplass. I denne artikkelen deler hun fem tips du burde kjenne til som arbeidsgiver når du skal legge til rette for rask innføring i kultur.

Klikk her for å lese artikelen.

Den gode usynlige bagasjen

concentrated woman carrying stack of cardboard boxes for relocation
concentrated woman carrying stack of cardboard boxes for relocation
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Når vi reiser, tar vi med oss mange kofferter. Vi pakker klær, kvinner pakker sminke, sko. Vi pakker praktiske ting som vi tror at vi kommer til å trenge når vi flytter til et annet land. Det er noe vi ser med nakne øyer. Vi sjekker det inn på det ene flyplassen, vi plukker det opp ved den andre flyplassen og så videre.

Samtidig, bærer vi med oss, i våre hjerter noe som betyr mye mer. Vanligvis bærer vi med oss forskjellige kategorier følelser. Jeg la merke til at det største grunnen til at mennesker bestemmer seg for å flytte til andre land er kjærlighet. Fordi folk gifter seg med folk fra andre land og de bestemmer seg for å følge med ektefellen.

Kjærlighet er når en av de ektefellen får seg jobb i et annet land, og familien følger med. Og en annen type kjærlighet er flykning kjærlighet. Og det er når noen flykter fra krig, de blir borgere i et annet land, og det tar med seg familien i ettertid. Det er også kjærlighet når barn følger foreldrene. Det er ubetynget kjærlighet, barna har ikke noe valg. Kjærlighet har mange former og størrelser og det mange måter å håndtere det på når det gjelder byrokratiet.

En annen følelse vi tar med oss i vårt usynlige bagasje er komfort. Mennesker vil ha et bedre liv. Det har alltid vært sånn. Alle sammen jakter på et bedre liv. Ingen vil føle seg elendig. Derfor mennesker reiser for komfort. Når jeg sier det jeg mener materiell komfort. Her mennesker reiser får å ha bedre jobber. Vanligvis reiser de fra Øst til Vest i verden.

Vi opplever reisen den andre veien også. Fordi det er mange mennesker fra Vest som reiser til Øst fordi kanskje, med de pengene de tjener i sine egne lang ikke klarer å kjøpe i det vestlige land det samme materielle komforten som det kan kjøpe med de samme pengene i Østen hvor ting er kanskje billigere. Denne følsen av å ha materiell komfort som blander mennesker, har å gjøre med jobb, lønn og penger.

Samtidig har vi også en emosjonell komfort. Dette har å gjøre med måten vi er behandlet på som mennesker i et land. For eksempel jeg har truffet mange mennesker som kan ha det godt med penger i sine egne land, og de kan ha et behagelig liv materielt sett, samtidig, de likte ikke hvordan de var behandlet av sine egne landsmenn. Enten på grunn av korrupsjon, eller andre grunner. Derfor de vil jobbe i andre land, mange ganger for mindre penger enn de ville tjene i sine egne land, og de likte bedre hvordan folk behandlet hverandre: snillhet, høflighet, smilene, renhet i byene, forbudt på bruk av våpen, og det kan være mange andre grunner. Dette er en emosjonell komfort som vi har med oss og selvfølgelig det varierer fra menneske til menneske og land til land.

En annen følelse vi tar med oss er mestring gjennom utdannelse. Når unge mennesker vil ha en annen type utdanning en i sine egne land, de bestemmer seg for å studere i utlandet. Sammen med følelsen av mestring kommer også følelsen av spenning, fordi når man er i et annet land som er annerledes, det er bestandig noe nytt. Denne følelsen av mestring gjennom studier, gir mennesker en bedre posisjon på jobbmarkedet.

Og selvfølgelig, det neste følelse vil være spenning. Her snakker vi om å reise på ferie. Når mennesker reiser på ferie, snubler de i noe eller noen og bestemmer seg for å bli der, uansett hvor de er.

Disse er de fire store kategorier med gode følelser som jeg har funnet til å være relevante når vi snakker om usynlig bagasje.

Jeg håper at dette er en innlysende innfalsvinkler for deg som er innvandre i Norge og det ga deg noe å tenke på. Om du vil motta min nyhets brev på norsk kan du melde deg på ved å klikke her.

Om du har tilbakemelding på det du har nettopp lest, skrive gjerne en komentar her under.

Beste hilsen fra

Hva er nøkkelen til Norge?

Vet du hva er nøkkelen til Norge? Er det språk? Kultur? Venner?

I denne youtube video har jeg hatt en samtale med Annelén Takita som er norsklæreren fra Norsksonen.

Annelén deler sine erfaringer som norsklærer, og jeg deler mine erfaringer som innvandrer i Norge. Vi snakker om hva mange misforstår om norsk kultur, og hva nordmenn mener med nettverk. Vi gir tips and triks om hvordan man lærer språket og hva som skal til for å bli god i norsk. Vi nevner også noen av de verdiene nordmenn holder høyest.

Klikk her for å se video.

Om du vil motta min nyhets brev på norsk kan du melde deg på ved å klikke her.

Annelén finner du her.

Beste hilsen fra